Werkt KotGent met wachtlijsten?

Op kotGent kun je direct contact opnemen met de kot-aanbieder van de kot in Gent en in principe ook direct huren. De kot-aanbieder van de kot in Gent beslist of jij de nieuwe huurder wordt van zijn aangeboden kot in Gent.

De kot-aanbieder van de kot in Gent stelt zelf de eisen aan een huurder voor zijn kot in Gent. Vragen over welke eisen de kot-aanbieder stelt, kun je middels een bericht op kotGent aan de kot-aanbieder zelf stellen. KotGent kan je geen antwoord geven op deze vragen.

KotGent kan je niet met zekerheid vertellen of jij de kot in Gent uiteindelijk mag huren. Er kunnen meerdere huurders op dezelfde kot reageren en de kot-aanbieder beslist wie de nieuwe huurder wordt voor zijn aangeboden kot in Gent

Alle veelgestelde vragen